• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Opština Čajetina - Lokalni akcioni plan za mlade

Opština Čajetina počinje sa izradom Lokalnog akcionog plana za mlade, u saradnji sa resornim ministarstvom i organizacijom "Nemačka tehnička saradnja" (GTZ). U posetu Čajetini došla je šef Nacionalne kancelarije za mlade gospođa Zorica Labudović...

Aprila 2008. godine opština Čajetina osnovala je Kancelariju za mlade, na preporuku Ministarstva. Kroz nekoliko akcija i projekata KzM Čajetina uspešno je sarađivala sa neformalnom omladinskom organizacijom "CMOK" iz Čajetine i NVO "Zlatiborski krug". Realizovani su projekti "Mi smo u programu" i "Opremanje Omladinskog centra", uz finansijska sredstva Ministarstva omladine i sporta.

Naredni korak je izrada LAP -a za mlade u opštini Čajetina, koji je neophodan za planski rad i organizovanje mladih.
U posetu opštini stigli su predstavnici MOS-a i organizacije GTZ koji će zajedno sa lokalnim kancelarijama za mlade sprovoditi projekat izrade Akcionog plana za mlade za opštine Ivanjica, Užice i Čajetina u Zlatiborskom okrugu. U ponedeljak 20.jula u Čajetinu su stigli šef Nacionalne kancelarije za mlade gospođa Zorica Labudović, koordinatorka projekta ispred organizacije GTZ, gospođa Marija Radovanović, konsultanti zaduženi za sprovođenje projekta, Tatjana Borojević i Dragan Stanković, kao i koordinator Regionalne Kancelarije za mlade Milovan Lučić. Koordinator lokalne čajetinske Kancelarije za mlade Bojana Božanić upoznala je goste sa radom tela zaduženog za omladinu u opštini, načinu funkcionisanja i saradnji između lokalne samouprave, nevladinih organizacija i omladine. Predsednik omladinske organizacije Miljana Panić govorila je o realizovanim projektima.
Gospođa Labudović predstavila je rad Nacionalne kancelarije i ministarstva i izrazila zadovoljstvo što je Čajetina ušla u projekat. Po njenim rečima cilj projekta je "da mladi ostanu u Srbiji, kako je i vaša koordinatorka navela za Čajetinu, da se mladi vraćaju i tu ostaju sa mogućnosti zaposlenja i kvalitetnih uslova za život". Istakla je da je i ova lokalna samouprava prepoznala potrebu za planskim i dugoročnim rešavanjem problema mladih, uz kreiranje mera i usluga prilagođenih stvarnim potrebama mladih u konkretnoj sredini, kao i ekonomičnije korišćenje postojećih resursa kroz umrežavanje institucija i organizacija. Poželela je srećan i uspešan rad i zakazala sastanak kada se LAP bude usvajao u decembru. Gospođa Radovanović predstavila je rad GTZ i sardanju u oblasti omladinske politike.

Prisutni su bili i članovi Radne grupe za izradu LAP-a za mlade Čajetine, predstavnici zdravstva i prosvete, nevladinih organizacija, kulturnih i sportskih ustanova, bezbedonosnih struktura, Opštinske uprave i mladih.

LAP će obuhvatati nosioce aktivnosti i rokove za realizaciju u oblastima koje su značajne za mlade : zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, bezbednost i informisanje, kultura i slobodno vreme, socijalna zaštita, ekologija, sport i turizam. Ciljna grupa LAP-a su mladi od 15 do 30 godina starosti. Osnov za izradu je Nacionalna strategija za mlade, prikaz stanja na osnovu raspoloživih istraživanja i relevantnih podataka za opštinu Čajetina.
Nakon sastanka gosti su posetili Omladinski centar. Prvi sastanak za izardu LAP-a zakazan je za poslednju sedmicu avgusta, do kada će koordinatori Kancelarija dostaviti osnovne podatke za početak realizacije projekta.

Kategorija vesti: