• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Usluga Dnevni boravak

Usluga Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini

Centar za socijalni rad je 2009. pokrenuo Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina, koji je prve godine realizovan kao projekat finansiran od strane Fonda za socijalne inovacije, a od 2010. godine skupštinskom odlukom Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju prelazi sa projekta na uslugu socijalne zaštite čiji je rad dalje finansirala lokalna uprava.

Od 2014. godine pružalac ove socialne usluge je udruženje Zlatiborski krug.
Dnevni bravak je smešten u osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini.
Na pružanju usuge su zaposleni stručni radnici - defektolog i pedagog, fizioterapeut, negovateljica i administrativno-tehnički radnik.

Korisnici usluge su deca i mladi sa smetnjama u razvoju od 5 do 26 godina, sa teritorije opštine Čajetina (13 korisnika).

U sklopu ove usluge realizuju se sledeće aktivnosti:

1. vaspitno-obrazovne aktivnosti, kroz koje se korisnici osposobljavaju za samostalniji i nezavisniji život sticanjem veština održavanja higijene, oblačenja, ishrane, kretanja u zajednici i adekvatnijim ponašanjem u određenim životnim situacijama.
2. okupaciono-keativne aktivnosti koje omogućavaju korisnicima sticanje veština za samostalno organizovanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
3. kulturno-zabavne aktivnosti koje doprinose podsticanju, razvoju i negovanju muzičko-stvaralačkih sposobnosti korisnika i psihofizičkih sposobnosti ličnosti u celini.
4. rekreativne aktivnosti koje doprinose održavanju i jačanju opšteg zdravlja deteta i njegovom uspešnijem učešću u grupnim aktivnostima i rekreaciji.
Zlatiborski krug u realizaciju usluge uključuje članove Volonterskog socijalnog servisa, koji su obučeni za rad sa korisnicima, i koji učestvuju u realizaciji svih navedenih aktivnosti.