• Mladost
 • Zlatiborski krug
 • Zlatiborski krug
 • Volonterizam
 • Mladi za stare
 • radionica cmok

O nama

Udruženje građana Zlatiborski krug je nevladino, neprofitno, nestranačko udruženje građana , osnovano 12. maja 2001. godine, na inicijativu grupe građana, stručnjaka u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, komunikacije i zaštite životne sredine.

Misija Udruženja je unapređenje kvaliteta života svih stanovnika opštine Čajetina, pre svega pripadnika ranjivih društvenih grupa, i osnaživanje građana za veće učešće u razvoju lokalne zajednice.

Ciljevi Udruženja su:

 • Promocija zdravih životnih stilova za decu i mlade kroz organizovanje edukativnih programa za roditelje, prosvetne radnike i mlade
 • Promocija i primena programa za mlade koji podstiču razvoj tolerancije i uvažavanje različitosti; kvalitetnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje problema i konflikata
 • Podsticanje međugeneracijske saradnje i poboljšanje kvaliteta života starih osoba
 • Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom
 • Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena iz seoskih sredina
 • Doprinos izgradnji obrazovanog društva i promociji ljudskih vrednosti i ljudskih prava

Radi ostvarivanja misije Udruženja, članovi su kontinuirano pohađali programe obuke u oblasti zaštite i razvoja ljudskih prava, građanskog aktivizma i volonterizma, promocije mira i tolerancije i životnih vrednosti, upravljanja projektima i prikupljanja sredstava, prevazilaženja i rešavanja konflikata, saradnje sa medijima, ostvarivanja i zaštite socijalnih prava i pomoći ranjivim grupama. Profesionalan i odgovoran pristup u sagledavanju i rešavanju problema na lokalnom nivou, glavne su katakteristike rada Udruženja.

Zlatiborski krug je tokom svog postojanja najviše radio na poboljšanju položaja takozvanih ranjivih grupa, pa se delatnost Udruženja može posmatrati u okviru nekoliko tematskih celina:

 • Pomoć izbeglim i interno raseljenim licima
 • Ostvarivanje principa rodne ravnopravnosti i pomoć seoskim ženama
 • Poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica
 • Osnaživanje mladih za aktivnije učešće u životu lokalne zajednice, podsticnje volonterizma i razvoj međugeneracijske saradnje
 • Poboljšanje položaja starih osoba

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje je tokom 15 godina postojanja realizovalo više od 20 projekata, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, a uz podršku mnogobrojnih stranih i domaćih donatora.
Udruženje ima 10 članova angažovanih projektno i 17 zaposlenih na pružanju socijalnih usluga.
U okviru Zlatiborskog kruga je pokrenut Volonterski socijalni servis preko kojeg se obučavaju mladi volonteri za planiranje i realizaciju volonterskih akcija.