• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Usluga Pomoć u kući za stare

Centar za socijalni rad u Čajetini je 2009. pokrenuo Pomoć u kući za stara lica na teritoriji opštine Čajetina, koja je tokom te godine realizovana kao projekat finansiran od strane Fonda za socijalne inovacije. Od 2010. godine skupštinskom odlukom Pomoć u kući je prešla sa projekta na uslugu socijalne zaštite čiji je rad dalje finansiran od strane lokalne uprave.

Zlatiborski krug je tokom godinu dana (2013-2014.) u okviru projekta U ime starih, koji je realizovan u partnerstvu sa Udruženjem samohranih majki iz Niša i Društvom za kreativni razvoj iz Aleksinca, uveo novi vid podrške starima u 7 sela opštine Čajetina, obukom volontera, članova Volonterskog socijalnog servisa i pružanjem usluge Pomoć kući za stare za 45 korisnika.

Krajem 2013. godine lokalna uprava je raspisala konkurs za pružaoca usluge Pomoć u kući za stara lica i odabrano je Udruženje građana Zlatiborski krug, koje od maja 2014. godine pruža ovu uslugu.
Na pružanju usluge Pomoć u kući za stare je zaposleno 9 gerontodomaćica od kojih su tri medicinske sestre, stručni saradnik i koordinator usluge.

Korisnici usluge su:
Stare i invalidne osobe iznad 60 godina u 22 Mesne zajednice. Obuhvat korisnika je između 65 i 75 lica.

U sklopu ove usluge realizuju se sledeće aktivnosti:
1. pomoć u obezbeđivanju ishrane: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju – neki od vidova ove usluge realizije se kod 55 korisnika (spremanje hrane kod 27 korisnika)
2. pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana :pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć pri umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, sečenju noktiju, brijanje, pomoć pri održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu – pomoć u održavanju lične higijene planovima usluga predviđena je kod 29 korisnika, ali pošto neki od njih ne pristaju na ovaj vid pomoći realizuje se kod 25 korisnika, a održavanje higijene stana realizuje se kod 63 korisnika
3. pomoć u zagrevanju prostorija: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva – uglavnom se realizuje kod svih korisnika
4. pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl, zakazivanje pregleda i kontrola kod lekara, uzimanje uputa, vađenje dokumenata, dostavljanje novčane socijalne pomoći i jednokratne pomoći – uglavnom se realizuje kod svih korisnika po potrebi
5. posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge – ova usluga se realizuje po potrebi, mada korisnici retko iskazuju potrebu za tim.
6. nabavka i nadgledanje uzimanja lekova: redovno podizanje redovne terapije i kupovina simptomatske terapije po potrebi, doziranje lekova – nabavka lekova se realizuje kod 55 korisnika, doziranje lekova u dozator kod 15 korisnika, a kod većine se kontroliše piju li redovno lekove
7. kontrola vitalnih funkcija: merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, telesne temperature, unošenja i izbacivanja tečnosti i sl.- uglavnom se realizuje kod svih korisnika

Zlatiborski krug u realizaciju usluge uključuje članove Volonterskog socijalnog servisa, koji su obučeni za rad sa korisnicima, i koji učestvuju u redovnim posetama, ali i u organizovanim akcijama pomoći korisnicia, kao što su rad u voćnjaku, krečenje, priprema ogreva za zimu, poljski radovi itd.