• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Novogodišnja priredba u "Zračku"

  • Novogodišnja priredba
  • Novogodišnja priredba u "Zračku"
  • Priredba
  • Priredba
  • Zračak

U Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini, u sredu 27. decembra  je održana Novogodišnja priredba. Priredbu su pripremili korisnici Dnevnog boravka, zajedno sa učenicima OŠ „Dimitrije Tucović“, uz pomoć zaposlenih u „Zračku“.

Na kraju svake godine, u „Zračku“ se priprema priredba na koju se pozivaju roditelji, staratelji, ali i predstavnici lokalne uprave i lokalnih institucija i organizacija koje pružaju podršku radu Dnevnog boravka. Udruženje Zlatiborski krug, koje je pružalac usluge Dnevnog boravka, tokom čitave godine organizuje različite aktivnosti kroz koje promoviše brigu o deci, pre svega deci sa smetnjama u razvoju i u to uključuje sve relevantne institucije i pojedince sa idejom da kvalitet života u lokalnoj zajednici zavisi od aktivnog učešća svih građana.

Kraj godine je i prilika za podsećanje na sve što je doprinelo poboljšanju uslova za rad u „Zračku“. Zlatiborski krug je tokom 2017. realizovao projekat uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz koji je uređena  i opremljena kinezi salu u  „Zračku“ gde osim korisnika. sa fizioterapeutom mogu da rade vežbe  i učenici osnovne škole kojima je potrebna ta vrsta podrške.

Tokom čitave godine, u okviru projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju, organizovan je niz aktivnosti za unaprešenje rada Dnevnog boravka, i nabavljena su sredsttva i uređaji iz oblasti asistivne tehnologije za pomoć korisnicima „Zračka“. Ovaj projekat je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, koji finasira Evropska unija a u Srbiji ga sprovode OŠ „Dimitrije Tucović“, Zlatiborski krug i Specijalna škola „Miodrag V. Matić“ iz Užica.

Volonteri koji su prošli program obuke u okviru ovog projekta su učestvovali i u pripremi i realizaciji Novogodišnje priredbe i zajedno sa korisnicima „Zračka“ su obradovali sve goste kvalitetnim i sadržajnim programom.

Nakon priredbe korisnicima su uručeni paketići koje su obezbedili Crveni krst iz Čajetine i Zlatiborski krug. Učesnici priredbe su goste poslužili kolačima koje su sami pripremili u okviru kulinarskih radionica koje realizuju sa volonterima. U druženju su podjednako uživali i gosti i domaćini koji su svima zahvalili i poželeli srećnu Novu godinu.

Kategorija vesti: